I Buddinge Kirke har vi mange aktiviteter i løbet af året.

Vi vil dog særligt fremhæve de nedenforstående: Husk at sætte X i kalenderen!

  • Menighedsdag, d. 16. marts, kl. 09:30.
  • Menighedsmøde, d. 28. april, kl. 11:30, efter gudstjenesten.
  • Sankt Hans fest, d. 23. juni kl. 19.00
  • Gladsaxedagen, d. 24. august, kl. 10:00 (de frivillige møder op), vi åbner kl. 13.00
  • Hele Kirkens Aften, d. 22. november, kl. 17:30.

Øvrige aktiviteter fremgår til venstre herfor.