Fødsel

Alle hospitalsfødsler anmeldes elektronisk til kirkekontoret af jordemoren. Har ingen jordemor medvirket ved fødslen, skal forældrene anmelde fødslen til kirkekontoret senest 14 dage efter.

Man får ikke længere automatisk tilsendt en attest for barnet. Man kan rekvirere en personattest på www.borger.dk eller ved henvendelse på kirkekontoret.

Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, kan I gå ind på www.borger.dk under fanebladet "familie og børn / faderskab" og udfylde omsorgs-og ansvarsskemaet og signere med digital signatur. Kirkekontoret  registrerer herefter faderskabet.