Børnekorleder søges | Buddinge Kirke

Børnekorleder søges

Vi søger en børnekorleder til udvikling af børnekorarbejdet i Buddinge Kirke. Stillingen er en fastansættelse på 8 timer pr. uge.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Ledelse af Buddinge Kirkes Juniorkor, som pt. øver tirsdag kl. 16.30-17.30.

 • Oprettelse af et spirekor med start efter sommerferien, som også øver tirsdag.

 • Forberedelse af korprøver, koradministration, forældrekontakt og social kontakt med kormedlemmerne.

 • PR for koret samt rekruttering af nye medlemmer til koret.

 • Ledelse af koret ved forskellige arrangementer. F.eks. Gud & Spaghetti, som for tiden finder sted tirsdag kl.17 1 gang om måneden, 4-5 søndagsgudstjenester om året, korstævner, sociale arrangementer o.l.

 • Samarbejde med de øvrige medarbejdere, herunder deltagelse i planlægningsmøder efter behov.

Vi forventer, at du:

 • har erfaring med ledelse af spire- og børnekor

 • har lyst til at videreudvikle vores gudstjenester for børnefamilier

 • har erfaring med at arbejde med børnestemmer i forskellige musikalske genrer.

 • har lyst til social kontakt med kormedlemmerne samt forældrekontakt

 • har en relevant uddannelse f.eks. uddannet eller studerende fra AM-studiet på musikkonservatoriet

 • ønsker at arbejde med på kirkens vision. Se mere på buddingekirke.dk.

Vi tilbyder en korlederstilling i en kirke

 • med en engageret menighed

 • med et godt samarbejde mellem ansatte, præster og menighedsråd

 • hvor der er nysgerrighed over for nye måder at gøre tingene på

 • hvor hovedformålet er at nå ud til lokalområdet med kirkens budskab.

 • hvor korene ledes i samarbejde med kirkens organist, Henriette Mariegaard

Løn og ansættelsesvilkår

Den ugentlig arbejdstid på 8 timer aflønnes som kirkemusiker i.h.t. overenskomst med CO10. Lønintervallet er 279.605,00 - 408.653,00 kr. årligt med fikspunkt på 286.774,00 kr. samt OK18-tillæg på 930 kr. årligt (nutidskroner) – kvoteres efter arbejdstidsbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening på baggrund af korlederens kvalifikationer. Der udbetales ikke rådighedstillæg i stillingen.

Der vil blive indhentet børneattest samt referencer efter aftale. Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål rettes til organist Henriette Mariegaard, tlf. 30 45 45 38, mail: hemg@km.dk.

Samtaler med kort pædagogisk situation forventes gennemført snarest muligt i forhold til coronakrisen. 

Ansøgningsfrist

Ansøgning sendes til 9072fortrolig@sogn.dk, mærket ”Korleder” senest mandag den 20. april.

OBS! Ny ansøgningsfrist pga coronakrise.

Stillingen er ledig til besættelse  snarest muligt efter coronakrisen.  

 

Velkommen i folkekirken