Børne- og konfirmandmedarbejder søges

Kirke- og kulturmedarbejder med fokus på børn og konfirmander

søges til Buddinge kirke, Gladsaxe Kommune
 

Vi ønsker en kirke- og kulturmedarbejder som:

 • Har passion for og erfaring med at formidle kirkens budskab for børn og konfirmander

 • Har lyst til at være drivkraft i sociale aktiviteter for målgruppen

 • Har erfaring med samarbejde og lyst til at indgå i teams

 • Er imødekommende, udadvendt og indstillet på at skabe kontakter i lokalområdet

 • Har erfaring med kommunikation

  • Erfaring med kommunikation på sociale medier

  • God forståelse for brug af forskellige kommunikationsplatforme

  • Gode skriftlige kompetencer

 • Kan løse administrative opgaver og overholde deadlines

 • Har et personligt forhold til den kristne tro og kirkens arbejde

 • Kan samle børn med kreativitet, sang og musik

Dine opgaver:

 • Etablere minikonfirmandarbejde

 • Indgå i samarbejdet omkring konfirmander

 • Videreudvikle kirkens børne- og familiearbejde

 • Løse kommunikationsopgaver f.eks. hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook og trykte materialer

 • Tage imod borgere som henvender sig i kontortiden og løse administrative opgaver (ca. 40% af arbejdstiden)

Vi kan tilbyde dig:

 • En spændende og alsidig fuldtidsstilling

 • Fantasiske kollegaer, der er gode til at arbejde i teams

 • En engageret menighed med mange frivillige

 • En arbejdsplads, der har Jesus i centrum

 • En menighed som har forskellige tiltag for børn, der kan bygges videre på

 

Mere om Buddinge kirke og menighed:

Vi har forskellige aktiviteter for børn og familier: Velbesøgte Gud & Spaghetti gudstjenester, børnekirke de fleste søndage, babysalmesang, juniorkor og konfirmandundervisning. Vi har et godt samarbejde med de lokale skoler og institutioner, eksempelvis igennem jule- og påskevandringer, hvor skolebørn får lov at opleve disse centrale fortællinger igennem drama og sang. Dette gode samarbejde vil vi gerne udvikle med flere aktiviteter, eksempelvis oprettelse af minikonfirmandhold. Vi ønsker, at der bliver skabt fællesskaber, hvor børn og deres forældre føler sig hjemme og får et tilhørsforhold til kirken. Herudover er kirken også fyldt med børn: FDF, KFUM-spejderne samt FDF Brass Band som mødes ugentligt i kirkens lokaler og medvirker ved forskellige aktiviteter i løbet af året, eksempelvis fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende fest!

Vi vægter undervisning i og fællesskab omkring Guds Ord højt og har derfor forskellige tiltag drevet af frivillige med bibelundervisning, forkyndelse, sang, fælles bøn og fællesskab. Menighedens medlemmer henter blandt andet inspiration fra organisationer og netværk som Indre Mission, Luthersk Mission, Dansk Oase og Evangelisk Luthersk Netværk samt KFUM/K og FDF. Kirkens forskelligartede initiativer, mødeformer og aktiviteter afspejler den bredde, vi har i Buddinge Kirke, og som vi fortsat ønsker at give plads til.

I Buddinge Kirke værdsætter vi det tværfaglige samarbejde mellem forskellige medarbejdere og menighedens frivillige. Vi arbejder ud fra den grundholdning, at tingene bliver bedre af, at vi samarbejder på tværs, og vi hver især byder ind med de forskellige evner vi har, og at vi alle giver en hånd med, hvor der er brug for det.

Alle aktiviteter i Buddinge kirke medvirker på forskellig måde til at udfolde kirkens vision, som er formuleret sådan:

Vi vil forkynde Jesus Kristus for hele sognet,

 • på en vedkommende, forståelig og engageret måde,

 • så kirken og menigheden opfattes som åben og indbydende,

 • så mennesker får lyst til at komme til tro på Jesus Kristus og bliver bevaret i det kristne fællesskab og den kristne tro.

Hvis du kunne tænke dig at blive en del af vort fællesskab, vil vi gerne have din ansøgning.

 

Mere om stillingen

Stillingen er en fuldtids fastansættelse og ønskes besat 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Arbejdspladsen er primært Buddinge Kirke, Buddingevej 293, 2680 Søborg. Stillingen indebærer både en faglig og en vis geografisk fleksibilitet idet der kan være et krav om medvirken ved andre lokaliteter såsom lokale skoler og institutioner samt samarbejde med andre kirker. Den primære arbejdstid er i dagtimerne, men der forekommer også aften-, weekend-, søn- og helligdagsarbejde. Der er et krav om at deltage ved søndagsgudstjenesten 1-2 gange månedligt, og eksempelvis afholde børnekirke, lave noget med konfirmanderne eller medvirke ved familiegudstjenester.

Ud over det primære fokus på børne- og familieområdet i kirken, som udgør ca. 60% af din arbejdstid, skal du arbejde med kommunikation og kirke- administration i samarbejde med vores daglig leder og administrator. En mindre del af den administrative opgave forudsætter, at du gennemfører en kort uddannelse som personregisterfører, hvilket sker i arbejdstiden snarest muligt efter din ansættelse. Personregistrering er arbejdet med at registrere fødsler og dødsfald, håndtere navngivning samt registrere kirkelige handlinger som dåb og vielser.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 284.389,89 kr. – 376.816,71 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 298.609,82 kr. – 426.584,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.828,66 kr.(nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.245,44 kr. (nutidskroner) både i løngruppe 1 og 2.
Der er et OK tillæg på 867,93 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Ansøgningsfrist: 28. oktober 2019 kl. 12.00

Ansøgning mærkes ”Børn og konfirmander” og sendes til Buddinge kirke til 9072fortrolig@sogn.dk

Ansættelsessamtaler vil finde sted i perioden 5. november til 17. november 2019.

Vi vil bede om referencer, vi kan henvende os til og der indhentes børneattest.

Der er en 3 måneders prøvetid i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysninger kan fås hos sognepræsterne Jakob Søvndal, tlf. 28 44 24 67 og Per Ole Rasmussen, tlf. 22 63 02 81 samt daglig leder Hanna Søndergaard, tlf. 41 24 21 41.

Velkommen i folkekirken