Menighedsrådet | Buddinge Kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Buddinge Kirkes menighedsråd har til opgave at styre det kirkelige arbejde i Buddinge Sogn. Menighedsrådet består af ni medlemmer, valgt af og blandt menigheden, samt sognets to præster. Endvidere sidder kordegnen med ved bordet, i sin egenskab af regnskabsfører og sekretærer.

Menighedsrådets Møder

MR-møder er offentlige, og alle kan således overvære mødet. Dog kan rådet vælge at lukke enkelte punkter, hvis der er tale om personsager, eller udbud at størere arbejder. Rådet kan ligeledes vælge at afholde ekstraordinære møder, åbne og lukkede, et lukket ekstraordinært møde, vil som regel kun indeholde ét punkt.

MR-møder ligger normalvis den tredje onsdag i måneden. Dog ligger møderne gerne en uge senere i januar, august og oktober, samt ved påske, pga. ferierne. Ligger Kristi Himmelfartsdag dagen efter den tredje onsdag, rykkes dette møde tillige.

De kommende fastlagte møder fremgår af kalenderoversigten til venstre.

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet. Dets vigtigste opgaver er at

  • administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.
  • forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.
  • medvirke ved ansættelse af præster i sognet.
  • ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, organister, sangere m.v.
  • deltage i valg af provstiudvalg og stiftsudvalg.
  • deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Kontakt

Mails til Buddinge Kirkes menighedsråd kan sendes til adressen: 9072@SOGN.DK