Dødsfald skal anmeldes snarest muligt, senest 48 timer efter dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet. Kirkekontoret registrerer dødsfaldet på baggrund af lægens dødsattest, der kommer digitalt - direkte fra lægen til kirkekontoret.
Du skal benytte www.borger.dk til anmeldelse af dødsfaldet.

Hvis man ønsker at benytte sig af en bedemand i forbindelse med dødsfaldet, vil denne tage sig af alle formaliteter inkl. at træffe aftale med præst og kirke, såfremt man ønsker en begravelse/bisættelse med gejstlig medvirken. Bedemanden sørger også for fremskaffelse af de nødvendige dokumenter (dødsattest) og udfærdigelse af "dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/ligbrænding.

Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, forstås dette som et nej til begravelse i Folkekirken.