Kirkens historie | Buddinge Kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkens historie

 

 

Ny og dog tidløs

Buddinge kirke er en forholdsvis ny kirke med et enkelt, harmonisk og tidløst interiør. Den er opført i håndstrøgne røde tegl og træ og er i dag en integreret del af et smukt grønt område i forbindelse med Gladsaxe rådhus.Læg mærke til stenene. Ikke to af dem er ens, det giver et helt specielt rustikt præg.Kirken fik i 1972 "Prisen til Hovedstadens Forskønnelse". Plaketten er opsat til venstre ved indgangen i gårdhaven.

Lidt om kirkens historie

Baggrunden for dannelsen af et Buddinge Sogn var en henvendelse i marts 1957 fra en gruppe borgere i Vadgård området til Gladsaxe Kirke om at få deres eget distrikt og deres egen præst.Ønsket blev opfyldt og den nye præst, Børge H. Bergmann, tog initiativ til en ny kirkesag, der førte til nedsættelse af en kirkekomité i 1959.På det tidspunkt måtte menighedsråd ikke stå for bygning af nye kirker eller for finansieringen af byggeriet, derfor nedsatte man en kirkekomite, der skulle stå for arbejdet med at finde og få godkendt en grund, indsamle midler til kirkebyggeriet samt vælge arkitekter. Det var et stort arbejde, som tog ret lang tid.

 

Kirkegrund

Kirkekomiteen fik af Gladsaxe kommune lovning på, at kommunen ville skænke 3 grunde på hjørnet af Buddingevej og Fremtidsvej til den kommende Buddinge kirke. Det viste sig senere, at kommunen ønskede at bruge de grunde til politigård og retsbygning, hvorfor kirkekomiteen fik tilbudt grunden Buddingevej 293, hvor kirken nu ligger. Det var grunde, hvor det tidligere Buddinge Gadekær havde ligget. Da komiteen havde en grund på hånden forsøgte man først, om det var muligt at få en vandrekirke fra Kirkefondet, der blev ikke til noget, da biskoppen mente, at der var større behov andre steder i Storkøbenhavn. Spørgsmålet blev derefter, hvem skulle være arkitekt, hvordan skulle kirken se ud, og hvordan skulle indretningen være?

 

Det polske eventyr

Der var mange forskellige arkitekter fremme, komiteen havde drøftelser med nogle, men i begyndelsen af 1962 fik komiteen forevist et projekt af den polske arkitekt Kulesza, som havde indleveret et kirkeprojekt til Kirkeministeriets internationale konkurrence. Det var et projekt, som komiteen var meget begejstret for. På det tidspunkt skulle alle forhandlinger foregå gennem det polske handelsråd ’Polservice’ og det var en ret lang og til tider besværlig forhold, men komiteen fik i samarbejdet med arkitekt og Polservice lavet et prisoverslag for projektet, en pris der var al for stor – også selv om projektet blev reduceret. Der kom efterhånden en hel del betænkeligheder i komiteen ved projektet, så man enedes om, at stoppe det polske projekt/eventyr.

 

Valg af arkitekter

Kirkefondet præsenterede derefter kirkekomiteen for arkitekterne Ib og Jørgen Rasmussen. Arkitekterne fik komiteens forslag til de lokaler m.v., der skulle være i kirken/kirkekomplekset. Medens arkitekterne arbejdede på at løse opgaven, arbejdede komiteen på at få en finansiering på plads. Det viste sig at være meget vanskeligere end beregnet. Der var forslag fremme om at få kirken opført som selvbyggerkirke. Tankerne om selvbyggeri blev imidlertid opgivet igen, bl.a.  fordi man ikke var sikker på, at kunne få tilstrækkelig mandskab. I samme tidsrum blev loven om finansiering af kirkebyggeri ændret, så det blev lovligt at betale renter og afdrag over den lokale kirkelige ligning, samtidig med, at menighedsrådene måtte henlægge midler til nybyggeri. Buddinge Kirke kom nu ind under den ordning.

 

Kirkekomplekset

Buddinge kirke er bygget i flere etaper. I en vis forstand er den bygget på ”gyngende grund”, idet en del af arealet før i tiden var Buddinge Gadekær 1. etape bestående af kirkerummet, tårnet og kontorer blev påbegyndt i april 1967. Grundstensnedlæggelsen fandt sted den 14. oktober og indviet den 24. november 1968. 2. etape blev bygget i 1969 og omfattede dåbsventeværelse, menighedssal, konfirmandstue, køkkenniche og kapel. 3. etape fra 1982 indeholdt et nyt køkken, en konfirmandstue og et depotrum. Senere er der blevet indrettet et ungdomslokale og menighedsrådssal.

 

Klokkerne

Buddinge kirke har 5 klokker. De har ringet til samling siden 1968, første gang i forbindelse med gudstjenesten juleaften. Klokkerne er alle støbt og intoneret samtidigt, hvilket på den tid var noget af et særsyn i Danmark.

 

Orglet

Kirkens orgel, der havde 18 stemmer, 2 manualer og 1 pedal blev indviet pinsedag 1971. I foråret 2003 blev orglet udvidet med 24 elektroniske stemmer, der er intoneret sammen med de oprindelige 18 stemmer. Et sådan orgelkaldes ”hybridorgel” (et orgel bestående af både orgelpiber og elektronik).

 

Projektering Kirken er projekteret af:

  • Arkitekterne Ib & Jørgen Rasmussen
  • Ingeniørerne Børsting & Buurgaard Jensen
  • Havearkitekt Sven-Ingvar Andersson

 

Præster ved Buddinge Kirke

B.H. Bergmann 1968-1978. H. Schjørring 1969-1978. Bent von Benzon 1979-1988. Peter Hjort 1979-1987. Jens Sander Simonsen 1988-2012. Peter Friis Olesen 1988-2018. Per Ole Rasmussen  2012- …. Jakob From Søvndal  2018- …

Menighedsrådets formænd

Poul Otterstrøm 1968-1971. Anker Hansen 1971-1973. Poul Otterstrøm 1973-2004. Lene Offersgaard 2004-2009. Sofie Christiansen 2009- 2015. Lene Offersgaard 2015 - ...

Kirkeværger

Johannes Frederiksen 1968-1969. Alf Voldum 1969-1973. Lauge Dalgaard 1973-1983. Alexandra Andersen 1983-1986. Arne Højer 1986-1988. Poul Stillits 1988-2006. Carl Ole Johansson 2006-2008. Knud Bigum 2008 - 2015. Jacob Rantzau Harne 2015 - ...