Samtykkerklæring - nyhedsbreve mv.

 

Samtykkeerklæring i forhold til registrering af mailadresser og kontaktdata

Jeg giver hermed samtykke til, at Buddinge Menighedsråd registrerer og benytter min mailadresse og øvrige kontaktdata til det formål, hvor til de er indsamlet.

Jeg giver også samtykke til, at min mailadresse og øvrige kontaktdata må registreres og benyttes til udsendelse af kirkeblad/ nyhedsbreve/ indbydelser til arrangementer/koncerter.
 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du er berettiget til, på hvilket som helst tidspunkt, at tilbagekalde dit samtykke.

Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, påvirker dette alene den fremadrettede behandling og dermed ikke lovligheden af den brug, der er baseret på samtykket inden din tilbagekaldelse heraf.

Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at rette henvendelse til Daglig leder Hanna Søndergaard på email: buddinge.sogn@km.dk.