Ved vielse i Buddinge Kirke kontaktes en af kirkens præster for nærmere aftale. Derpå henvender I jer tilkommunen, hvor I bor, og beder om at få tilsendt en Ægteskabserklæring. Denne udfyldes og returneres til kommunen. Kommunen sender derefter en Prøvelsesattest, beviset på at de har efterprøvet, at der ikke er nogen juridiske hindringer for ægteskabet. Prøvelsesattesten gælder kun i 4 måneder, så vent med at indsende ægteskabserklæring, til der er 4 måneder til bryllupsdatoen.

Et stykke tid inden brylluppet gennemgåes vielsesritualet og forløbet med præsten og der træffes aftaler om salmer, musik og praktiske ting.

I skal til præsten eller til kirkekontoret aflevere prøvelsesattesten, kopi af jeres dåbsattester samt navn og adresse på to vidner (typisk jeres fædre eller forlovere), som bliver noteret i kirkebogen.

Kirkelig velsignelse

Et borgerligt indgået ægteskab kan på et senere tidspunkt blive kirkeligt velsignet. Ring til en af præsterne og lav en aftale!